Back to Top

Komunikat w sprawie ubezpieczeń uczniów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz zainteresowanych firm ubezpieczeniowych, Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej udostępni w dniu 29 sierpnia 2019r. od godz. 8.00 do 11.00 oraz 30 sierpnia 2019r. od godz. 13:00 do 16:00 pomieszczenia w szkole przedstawicielom firm ubezpieczeniowych, gdzie będzie można zapoznać się z ofertami i indywidualnie zawrzeć ubezpieczenie NNW z wybranym osobiście ubezpieczycielem.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020- 2 września 2019 r.

 

Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 9.00.

Kursy autobusów dowożących dzieci do SP w Łabowej  w dniu 2 września 2019 r.

Rano

Autobus 1 kurs I – Kamianna (8:15), Kotów część górna (8:20) – Łabowa (8:30)

Autobus 1 kurs II – Kotów część dolna (8:40) – Łabowa (8:50)

Autobus 2 – Uhryń (8:10) – Łabowiec (8:25) – Łabowa (8:30) -– Składziste (8:35) – Łabowa (8:45)

 

Odjazdy

Autobus 1 (mieści 19 osób) kurs I – (11:00) - Łabowa Górna i Kotów część dolna

Autobus 1 (mieści 19 osób) kurs II – (11:15) – Kotów część górna i Kamianna

Autobus 2 – (11:00) – Uhryń, Łabowiec, Składziste

 

Ważna informacja

Drodzy Rodzice

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej nie będzie ubezpieczała uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Przepisy ustawy Prawo Oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym Rady Rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów na rzecz uczniów. Rada Rodziców nie ma upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

Podkreślić należy, iż zawarcie umowy ubezpieczenia NNW jest dobrowolne.

Dotychczasowe ubezpieczenie kończy się z dniem 31.08.2019r.

Od 1 września 2019r. rodzice mogą ubezpieczyć swoje dzieci indywidualnie.

 

Koniec strajku

Dyrekcja szkoły informuje, że w związku zakończeniem akcji strajkowej od 24.04.2018 zajęcia edukacyjne w szkole podstawowej, gimnazjum i przedszkolu odbywają się normalnie, zgodnie z podziałem godzin.

Szanowni Rodzice

Otrzymałam informację, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. w  Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej zostanie rozpoczęta akcja strajkowa trwająca do odwołania. Nie jestem w stanie obecnie przewidzieć, ilu pracowników zgłosi gotowość do pracy. W dniach strajku nie będą przeprowadzane zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Zwracam się z prośbą do Państwa o zapewnienie w miarę możliwości opieki dla swoich dzieci w domu i nieposyłanie ich do szkoły od dnia 8 kwietnia 2019 r. Dla dzieci, które przyjdą do szkoły, zostaną zorganizowane  zajęcia opiekuńcze prowadzone przez niestrajkujących nauczycieli. O wszelkich zmianach poinformujemy Państwa na stronie internetowej szkoły (www.sp.labowa.edu.pl)
    W dniach egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty proszę wszystkich przystępujących do egzaminu o stawienie się w szkole do godziny 8:30.
Bardzo proszę o zrozumienie w tym trudnym czasie.
                                                                                             Wicedyrektor szkoły

Czyste powietrze?! W Łabowej?!

Czyste powietrze?! W Łabowej?!

W ramach projektu „Wdrażanie programu ochrony powietrza województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” Marszałek Województwa Małopolskiego przekazał szkole w  Łabowej oczyszczacz powietrza, który zainstalowany został w pomieszczeniu  przedszkola. Z tej okazji cała społeczność szkolna zaangażowała się w akcję pod hasłem: „Czyste powietrze”, podejmując różne działania związane z tą problematyką.

12 października 2018 r. nastąpiło podsumowanie akcji. Od rana na sali gimnastycznej uczniowie wszystkich klas oglądali i podziwiali ciekawe i bardzo pomysłowe prace

z odpadów i surowców wtórnych wykonane przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz klas IV - VIII i klas III gimnazjalnych. Podziwiali także plakaty, wiersze, ulotki, hasła i żarty poświęcone tej ważnej idei. Starsi uczniowie prezentowali różne doświadczenia fizyczne

 i chemiczne, wzbudzając zainteresowanie, szczególnie swoich młodszych koleżanek i kolegów.

Kreatywność dzieci pozwala twierdzić, że świadomość na temat zanieczyszczenia środowiska znacznie wzrosła…

Wśród różnych ekologicznych eksponatów uczennice  z zespołów tanecznych zaprezentowały taniec powietrza,  członkowie Koła Młodego Przyrodnika – scenkę na temat „Ziemia u lekarza”.  Było też wiele różnych piosenek o czystej, niezanieczyszczonej planecie Ziemi. Serca wszystkich skradły przedszkolaki, które zaprezentowały się wspaniale, śpiewając: „SOS – to Ziemia woła do ludzi, jutro tlen już trudniej będzie zbudzić”…

To był dzień w szkole inny niż wszystkie, ale jakże interesujący. Młodsi i starsi  uczniowie zwiedzając niezwykłą wystawę, z pewnością zastanowili się nad problemem zdrowego życia.

Czytaj więcej: Czyste powietrze?! W Łabowej?!

Strona 1 z 26