21 marca uczniowie naszej szkoły tradycyjnie powitali wiosnę. Wszyscy licznie zgromadzili się na górnym korytarzu, aby oglądnąć przygotowany przez klasę IIIb wiosenny program artystyczny. Następnie odbył się konkurs recytatorski. Wyłonieni w eliminacjach klasowych uczniowie recytowali wiersze o wiośnie. Poziom był tak wysoki, że jury w składzie: p. Marzena Zaprzelsaka –wicedyrektor szkoły i p. Ewa Chomiczewska przyznały wszystkim uczniom nagrody. Organizatorem Dnia Wiosny był SU klas I-III wraz z opiekunem p. Katarzyną Zabrzyńską. Program artystyczny przygotowała p. Anna Pawlikowska-Raczek.