11 października 2018 r. Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu świętowała 15. rocznicę nadania szkole imienia. Kierunek pracy szkoły w tym roku szkolnym wyznaczają słowa papieża Franciszka: Nie powinniśmy bać się dobroci ani  też wrażliwości. Te słowa były też tematem zorganizowanych z tej okazji konkursów: na prezentację multimedialną dla uczniów klas IV –VIII i III gimnazjalnych i plastyczny dla przedszkolaków i uczniów klas I – III.

Po mszy  świętej zaproszeni Goście i cała społeczność szkolna odbyła z Małym Księciem podróż na Ziemię XXI wieku.  Bohater utworu Antoine’a de Saint-Exupe’ry’ego odwiedził różnych ludzi, szukając przyjaciela… Niestety, współcześni ludzie zawiedli  Księcia… Młodzi aktorzy zawarli w swoim przedstawieniu przesłanie, że dobroć

i wrażliwość są w życiu najważniejsze… i to, jak powiedział lis: „Jedynie sercem można wszystko jasno poznać. To, co najważniejsze, skrywa się przed wzrokiem”.

 Laureaci konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Dyrektora Szkoły i Radę Rodziców. Wszyscy mogli podziwiać prace plastyczne dzieci wyeksponowane na sali.