Czyste powietrze?! W Łabowej?!

W ramach projektu „Wdrażanie programu ochrony powietrza województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” Marszałek Województwa Małopolskiego przekazał szkole w  Łabowej oczyszczacz powietrza, który zainstalowany został w pomieszczeniu  przedszkola. Z tej okazji cała społeczność szkolna zaangażowała się w akcję pod hasłem: „Czyste powietrze”, podejmując różne działania związane z tą problematyką.

12 października 2018 r. nastąpiło podsumowanie akcji. Od rana na sali gimnastycznej uczniowie wszystkich klas oglądali i podziwiali ciekawe i bardzo pomysłowe prace

z odpadów i surowców wtórnych wykonane przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz klas IV - VIII i klas III gimnazjalnych. Podziwiali także plakaty, wiersze, ulotki, hasła i żarty poświęcone tej ważnej idei. Starsi uczniowie prezentowali różne doświadczenia fizyczne

 i chemiczne, wzbudzając zainteresowanie, szczególnie swoich młodszych koleżanek i kolegów.

Kreatywność dzieci pozwala twierdzić, że świadomość na temat zanieczyszczenia środowiska znacznie wzrosła…

Wśród różnych ekologicznych eksponatów uczennice  z zespołów tanecznych zaprezentowały taniec powietrza,  członkowie Koła Młodego Przyrodnika – scenkę na temat „Ziemia u lekarza”.  Było też wiele różnych piosenek o czystej, niezanieczyszczonej planecie Ziemi. Serca wszystkich skradły przedszkolaki, które zaprezentowały się wspaniale, śpiewając: „SOS – to Ziemia woła do ludzi, jutro tlen już trudniej będzie zbudzić”…

To był dzień w szkole inny niż wszystkie, ale jakże interesujący. Młodsi i starsi  uczniowie zwiedzając niezwykłą wystawę, z pewnością zastanowili się nad problemem zdrowego życia.