Zapewnienie bezpieczeństwa naszym uczniom w szkole jest dla naszej szkoły zadaniem priorytetowym.

Aby pobyt dziecka w szkole, jego nauka, wychowanie, zabawa, odpoczynek, sport i rekreacja (turystyka i wycieczki szkolne) przebiegały w warunkach bezpiecznych , szkoła prowadzi szereg działań profilaktycznych w tym zakresie:

 1. Wypracowaliśmy i wdrożyliśmy zbiór procedur dotyczących postępowania w sytuacjach zagrożenia i różnych niebezpieczeństw
 2. Dla kadry pedagogicznej prowadzone są szkolenia o tematyce bezpieczeństwa i procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych
 3. Dla rodziców prowadzone są spotkania z wychowawcami zapoznające z obowiązującymi w szkole procedurami bezpieczeństwa
 4. W szkole funkcjonuje gabinet szkolnej pielęgniarki, która zapewnia fachową pomoc medyczną dla potrzebujących opieki uczniów, prowadzi w klasach pogadanki o różnej tematyce profilaktycznej, zdrowotnej, współpracuje z rodzicami.
 5. Zakładowy Inspektor BHP czuwa nad eliminacją w szkole potencjalnych zagrożeń, zajmuje się dokumentowaniem wszelkich wypadków jakie mają miejsce na terenie szkoły, dwa razy do roku przedstawia na posiedzeniach rady pedagogicznej sprawozdania z wypadkowości szkolnej.
 6. W ramach wychowania komunikacyjnego każdy uczeń szkoły jest wyposażony w wiedzę o zasadach ruchu drogowego i prawidłowym zachowaniu w środkach komunikacji publicznej. W 90% uczniowie szkoły którzy ukończyli 10 lat posiadają karty rowerowe.
 7. Promujemy bezpieczeństwo w sieci poprzez lekcje informatyki i każdą inną na której wykorzystuje się technologie informatyczne i zasoby internetu.
 8. Szkolny pedagog monitoruje stan bezpieczeństwa w szkole poprzez badania ankietowe wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz prowadzone pogadanki z uczniami.
 9. Dla uczniów i dla rodziców powstała anonimowa skrzynka na sygnały dotyczące bezpieczeństwa w szkole. Sposób korzystania ze skrzynki określa formuła skrzynki:
 10. Skrzynka zlokalizowana jest w szkole podstawowej na ścianie obok gabinetu pedagoga
 11. Do skrzynki rodzic może wrzucić zgłoszenie i/lub zapytanie dotyczące sytuacji trudnej, niebezpiecznej
 12. W każdy piątek pedagog lub wyznaczona osoba będzie otwierać skrzynkę, zgłoszenia będą wpisywane w rejestr, analizowane i podejmowane będą stosowne działania przez kompetentne osoby.
 13. Dla uczniów prowadzone są w szkole: zajęcia antystresowe, konkursy tematyczne związane z bezpieczeństwem w szkole „Odblaskowa szkoła”, „Bezpieczne poruszanie się po drodze”- współpraca z MORD, spotkania z Policją, spotkania ze Strażakami
 14. Szkoła współpracuje z Sądem Rodzinnym, kuratorami sądowymi, Opieką Społeczną, Policją.

 

Pod tymi telefonami można uzyskać pomoc i wparcie :

Dziecięcy telefon zaufania/Rzecznik Praw dziecka 800 12 12 12

Infolinia dla młodzieży 116 111

Infolinia dla dorosłych 800 100 100

GOPS (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) 18 471 12 85

Policja/ Dzielnicowy 18 445 70 77, 604 432 481, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.