W niedzielę 29 września odbyła się w naszej szkole uroczystość otwarcia boiska sportowego. Pani dyrektor Joanna Złocka w swoim przemówieniu przywitała przybyłych na uroczystość gości oraz podziękowała wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tej inwestycji. Poświęcenia obiektu dokonał proboszcz ks. Andrzej Fik. W uroczystości wzięli udział: p. Marta Słaby –Wójt Gminy Łabowa, p. Sławomir Rybarski –Wice –Wójt, p. Tomasz Urynowicz- Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, p. Grzegorz Biedroń - Radny Województwa Małopolskiego oraz uczniowie, nauczyciele, mieszkańcy i radni Gminy Łabowa. Podczas uroczystości dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi. Następnie na nowo otwartym obiekcie sportowym odbył się występ taneczny oraz został rozegrany inauguracyjny mecz piłki nożnej: samorządowcy kontra mieszkańcy.