W bieżącym roku szkolnym następujące dni są wolne od zajęć dydaktycznych:

11.10.2019r.

31.10.2019r.

21.04.2020r.

22.04.2020r.

23.04.2020r.

12.06.2020r.

22.06.2020r.

23.06.2020r.