Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej na rok szkolny 2020/2021. Deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły. Wzór deklaracji można pobrać w sekretariacie szkoły. Dodatkowe informacje zamieszczone są w szkole na tablicy informacyjnej "Dla Rodziców". Terminy składania deklaracji podane poniżej w załączniku:

1. Terminy rekrutacji