Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

pedagog

745-1200

745 -845  zajęcia komputerowe        w gr.02

   

745-1230

745 -845  zajęcia komputerowe         w gr.01

 

 

 

 800-1310

 

 

800-1150

1015-1215

Świetlica

       

 

 

1235 -1335

 

1340 -1440