Back to Top

Koniec strajku

Dyrekcja szkoły informuje, że w związku zakończeniem akcji strajkowej od 24.04.2018 zajęcia edukacyjne w szkole podstawowej, gimnazjum i przedszkolu odbywają się normalnie, zgodnie z podziałem godzin.

Szanowni Rodzice

Otrzymałam informację, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. w  Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej zostanie rozpoczęta akcja strajkowa trwająca do odwołania. Nie jestem w stanie obecnie przewidzieć, ilu pracowników zgłosi gotowość do pracy. W dniach strajku nie będą przeprowadzane zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Zwracam się z prośbą do Państwa o zapewnienie w miarę możliwości opieki dla swoich dzieci w domu i nieposyłanie ich do szkoły od dnia 8 kwietnia 2019 r. Dla dzieci, które przyjdą do szkoły, zostaną zorganizowane  zajęcia opiekuńcze prowadzone przez niestrajkujących nauczycieli. O wszelkich zmianach poinformujemy Państwa na stronie internetowej szkoły (www.sp.labowa.edu.pl)
    W dniach egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty proszę wszystkich przystępujących do egzaminu o stawienie się w szkole do godziny 8:30.
Bardzo proszę o zrozumienie w tym trudnym czasie.
                                                                                             Wicedyrektor szkoły

Czyste powietrze?! W Łabowej?!

Czyste powietrze?! W Łabowej?!

W ramach projektu „Wdrażanie programu ochrony powietrza województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” Marszałek Województwa Małopolskiego przekazał szkole w  Łabowej oczyszczacz powietrza, który zainstalowany został w pomieszczeniu  przedszkola. Z tej okazji cała społeczność szkolna zaangażowała się w akcję pod hasłem: „Czyste powietrze”, podejmując różne działania związane z tą problematyką.

12 października 2018 r. nastąpiło podsumowanie akcji. Od rana na sali gimnastycznej uczniowie wszystkich klas oglądali i podziwiali ciekawe i bardzo pomysłowe prace

z odpadów i surowców wtórnych wykonane przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz klas IV - VIII i klas III gimnazjalnych. Podziwiali także plakaty, wiersze, ulotki, hasła i żarty poświęcone tej ważnej idei. Starsi uczniowie prezentowali różne doświadczenia fizyczne

 i chemiczne, wzbudzając zainteresowanie, szczególnie swoich młodszych koleżanek i kolegów.

Kreatywność dzieci pozwala twierdzić, że świadomość na temat zanieczyszczenia środowiska znacznie wzrosła…

Wśród różnych ekologicznych eksponatów uczennice  z zespołów tanecznych zaprezentowały taniec powietrza,  członkowie Koła Młodego Przyrodnika – scenkę na temat „Ziemia u lekarza”.  Było też wiele różnych piosenek o czystej, niezanieczyszczonej planecie Ziemi. Serca wszystkich skradły przedszkolaki, które zaprezentowały się wspaniale, śpiewając: „SOS – to Ziemia woła do ludzi, jutro tlen już trudniej będzie zbudzić”…

To był dzień w szkole inny niż wszystkie, ale jakże interesujący. Młodsi i starsi  uczniowie zwiedzając niezwykłą wystawę, z pewnością zastanowili się nad problemem zdrowego życia.

Czytaj więcej: Czyste powietrze?! W Łabowej?!

Święto Szkoły 2018

11 października 2018 r. Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu świętowała 15. rocznicę nadania szkole imienia. Kierunek pracy szkoły w tym roku szkolnym wyznaczają słowa papieża Franciszka: Nie powinniśmy bać się dobroci ani  też wrażliwości. Te słowa były też tematem zorganizowanych z tej okazji konkursów: na prezentację multimedialną dla uczniów klas IV –VIII i III gimnazjalnych i plastyczny dla przedszkolaków i uczniów klas I – III.

Po mszy  świętej zaproszeni Goście i cała społeczność szkolna odbyła z Małym Księciem podróż na Ziemię XXI wieku.  Bohater utworu Antoine’a de Saint-Exupe’ry’ego odwiedził różnych ludzi, szukając przyjaciela… Niestety, współcześni ludzie zawiedli  Księcia… Młodzi aktorzy zawarli w swoim przedstawieniu przesłanie, że dobroć

i wrażliwość są w życiu najważniejsze… i to, jak powiedział lis: „Jedynie sercem można wszystko jasno poznać. To, co najważniejsze, skrywa się przed wzrokiem”.

 Laureaci konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Dyrektora Szkoły i Radę Rodziców. Wszyscy mogli podziwiać prace plastyczne dzieci wyeksponowane na sali.

Czytaj więcej: Święto Szkoły 2018

Witamy Nowy Rok Szkolny 2018/2019

Dnia 03.09.2018r. odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Zapraszamy uczniów, przedszkolaków, rodziców na godzinę 8.00 do kościoła , gdzie  odprawiona zostanie msza święta, a następnie do sali gimnastycznej na uroczysty apel. Po apelu odbędą się spotkania z wychowawcami.

 

W związku ze zmianą firmy, która w nowym roku szkolnym, będzie zajmować się dowozem uczniów do szkoły, zmianie ulega harmonogram przyjazdów/odjazdów autobusów.

Szczegółowe informacje będą podane  uczniom  w pierwszym tygodniu nauki.

Harmonogram jazdy autobusów, rano w dzień rozpoczęcia roku szkolnego (przybliżone godziny):

Autobus I- Kamianna 655 -Kotów 700 -Łabowa

Autobus I- Łosie 725-Nowa Wieś-735 -Łabowa

Autobus II-Uhryń 655  - Łabowiec  705 -Łabowa

Autobus II- Barnowiec 725  - Czaczów  730 -Składziste 735- Łabowa

Autobus II- Krzyżówka 705  - Roztoka Wielka 715 -Łabowa

Strona 1 z 36