Back to Top

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

W piątek 13 września uczniowie naszej szkoły i dzieci z oddziałów przedszkolnych wzięły udział w szkoleniu zorganizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łabowej. Dzieci uczyły się, jak postępować w różnych sytuacjach kryzysowych, np. w czasie pożaru. Ratownicy pokazali m.in. jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci ćwiczyły uciskanie klatki piersiowej na przyniesionych przez siebie maskotkach. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się z małymi ratownikami: Sądeckie WOPR, Grupa Krynicka GOPR, funkcjonariusze Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza PSP Nowy Sącz, Policja, Sądecka Grupa Ratownicza, OSP Łabowa, OSP Nowa Wieś, OSP Łosie oraz OSP Kamianna.

Komunikat w sprawie ubezpieczeń uczniów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz zainteresowanych firm ubezpieczeniowych, Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej udostępni w dniu 29 sierpnia 2019r. od godz. 8.00 do 11.00 oraz 30 sierpnia 2019r. od godz. 13:00 do 16:00 pomieszczenia w szkole przedstawicielom firm ubezpieczeniowych, gdzie będzie można zapoznać się z ofertami i indywidualnie zawrzeć ubezpieczenie NNW z wybranym osobiście ubezpieczycielem.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020- 2 września 2019 r.

 

Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 9.00.

Kursy autobusów dowożących dzieci do SP w Łabowej  w dniu 2 września 2019 r.

Rano

Autobus 1 kurs I – Kamianna (8:15), Kotów część górna (8:20) – Łabowa (8:30)

Autobus 1 kurs II – Kotów część dolna (8:40) – Łabowa (8:50)

Autobus 2 – Uhryń (8:10) – Łabowiec (8:25) – Łabowa (8:30) -– Składziste (8:35) – Łabowa (8:45)

 

Odjazdy

Autobus 1 (mieści 19 osób) kurs I – (11:00) - Łabowa Górna i Kotów część dolna

Autobus 1 (mieści 19 osób) kurs II – (11:15) – Kotów część górna i Kamianna

Autobus 2 – (11:00) – Uhryń, Łabowiec, Składziste

 

Ważna informacja

Drodzy Rodzice

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej nie będzie ubezpieczała uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Przepisy ustawy Prawo Oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym Rady Rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów na rzecz uczniów. Rada Rodziców nie ma upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

Podkreślić należy, iż zawarcie umowy ubezpieczenia NNW jest dobrowolne.

Dotychczasowe ubezpieczenie kończy się z dniem 31.08.2019r.

Od 1 września 2019r. rodzice mogą ubezpieczyć swoje dzieci indywidualnie.

 

Koniec strajku

Dyrekcja szkoły informuje, że w związku zakończeniem akcji strajkowej od 24.04.2018 zajęcia edukacyjne w szkole podstawowej, gimnazjum i przedszkolu odbywają się normalnie, zgodnie z podziałem godzin.

Szanowni Rodzice

Otrzymałam informację, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. w  Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej zostanie rozpoczęta akcja strajkowa trwająca do odwołania. Nie jestem w stanie obecnie przewidzieć, ilu pracowników zgłosi gotowość do pracy. W dniach strajku nie będą przeprowadzane zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Zwracam się z prośbą do Państwa o zapewnienie w miarę możliwości opieki dla swoich dzieci w domu i nieposyłanie ich do szkoły od dnia 8 kwietnia 2019 r. Dla dzieci, które przyjdą do szkoły, zostaną zorganizowane  zajęcia opiekuńcze prowadzone przez niestrajkujących nauczycieli. O wszelkich zmianach poinformujemy Państwa na stronie internetowej szkoły (www.sp.labowa.edu.pl)
    W dniach egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty proszę wszystkich przystępujących do egzaminu o stawienie się w szkole do godziny 8:30.
Bardzo proszę o zrozumienie w tym trudnym czasie.
                                                                                             Wicedyrektor szkoły

Strona 3 z 28