Back to Top

Uroczystość "Ślubowania klas I" 2017

We wtorek 7 listopada odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Łabowej, którą celebrował ksiądz Andrzej  Fik. Następnie wraz z pocztem sztandarowym uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz zaproszeni goście udali się na salę gimnastyczną. Uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Wykazali się wspaniałą wiedzą z różnych dziedzin. Pierwszacy zostali przygotowani pod kierunkiem p. Doroty Rolki i p. Grażyny Mołodec. Następnie na sztandar szkoły złożyli uroczysty akt ślubowania i zostali  symboliczny ołówkiem pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej. Pasowania dokonał dyrektor szkoły Ryszard Poradowski. 

Czytaj więcej: Uroczystość "Ślubowania klas I" 2017

Uroczyste otwarcie biblioteki szkolnej

Uroczyste otwarcie nowego, przestronnego pomieszczenia biblioteki szkolnej odbyło się 2 października. Symbolicznego przecięcia wstęgi w obecności całej społeczności szkolnej dokonali Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Jednostek p. Monika Mirek, Dyrektor Szkoły dr inż. Ryszard Poradowski i bibliotekarz Stanisława Maksymiec. W tym dniu została też otwarta Wystawa Książek, które zostały zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Uczniowie wraz z wychowawcami podczas lekcji bibliotecznych lub indywidualnie podczas przerw śródlekcyjnych mogli obejrzeć wszystkie zakupione książki, by w późniejszym terminie wypożyczyć te, które ich zainteresowały.

Czytaj więcej: Uroczyste otwarcie biblioteki szkolnej

Święto Szkoły 2017

W tym roku obchodziliśmy 14 rocznicę nadania szkole imienia Świętego Franciszka z Asyżu. Z tej okazji odbyła się w naszej szkole uroczystość.  Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice i zaproszeni goście uczestniczyli we Mszą świętą w kościele parafialnym w Łabowej, którą celebrował ksiądz proboszcz Andrzej Fik. Dalsza część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej. Na początku zostały odśpiewane hymny: państwowy i szkolny. Następnie uczniowie klasy VIa i IIIa przedstawili sztukę teatralną pt. „Bajka o czterech świecach” przygotowaną pod kierunkiem p. Ewy Chomiczewskiej i p. Katarzyny Zabrzyńskiej. Występ został wzbogacony o taniec baletowy w wykonaniu uczennic Zofii Rolki z klasy V i Aleksandry Rolki z klasy IIIa. Okolicznościową dekorację sali wykonały p. Joanna Złocka i p. Agata Pulka.

Czytaj więcej: Święto Szkoły 2017

Święto KEN 2017

Z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia.  Uczniowie w bardzo humorystyczny sposób podziękowali swoim nauczycielom
i wychowawcom za trud, poświęcenie włożone w nauczanie i wychowanie. Akademię przygotowała klasa VIIa pod kierunkiem p. Wiesława Matyjewicza. W tym dniu też przedstawiciele SU klas I-III, IV-VI i oddziałów gimnazjalnych złożyli nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia oraz wręczyli okolicznościowe upominki. 

Jubileusz Szkolnego Koła PTT

We wrześniu bieżącego roku Szkolne Koło PTT działające przy Szkole Podstawowej w Łabowej obchodziło swój jubileusz. To już 5 lat aktywnej działalności koła. Turystyczny dorobek koła to 50 odbytych wycieczek i zdobycie Korony Polskich Beskidów. Prawie wszyscy członkowie koła zapracowali na odznakę „Ku wierchom”. Działalnością koła od początku kieruje p. Dorota Rolka, a organizacją i prowadzeniem wycieczek zajmuje się przewodnik PTT- p. Joanna Król. Podczas wędrówek po górskich szlakach w opiece nad uczniami pomaga p. Bożena Świgut. Celem kolejnej wycieczki SK PTT było dotarcie nad Czarny Staw Gąsienicowy w Tatrach. W pięknej, tatrzańskiej scenerii główni bohaterowie jubileuszowej wycieczki otrzymali turystyczno-słodkie upominki, a osoby szczególnie zaangażowane w jego działalność: p. Dorota Rolka i p. Joanna Król wyróżnienie od prezesa PTT p. Wojciecha Szaroty. Po zrobieniu pamiątkowych fotek wszyscy ruszyli w drogę powrotną przez Dolinę Jaworzynki do Kuźnic. Do Łabowej wróciliśmy w późnych godzinach wieczornych.

Czytaj więcej: Jubileusz Szkolnego Koła PTT

Ogłoszenie

Dnia 21 listopada 2017r. o godz. 1600  w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie  dyrektora z rodzicami uczniów w tym oddziałów przedszkolnych. Na spotkaniu będzie obecny przedstawiciel Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, który poprowadzi prelekcję na temat relacji uczeń-nauczyciel-rodzic.

 Bezpośrednio po spotkaniu z dyrektorem odbędą się spotkania z wychowawcami klas i nauczycielami uczącymi. Z uwagi na ważność omawianych  tematów prosimy o niezawodną obecność.

 

Odblaskowa szkoła w roku szkolnym 2017/2018

Kolejny rok szkolny, kolejna edycja konkursu Odblaskowa szkoła. W tym roku,koordynatorami konkursu są panie K.Wiktora i A.Pulka. Dbając o bezpieczeństwo naszych przedszkolaków oraz uczniów i tych młodszych i starszych, zaplanowano: prowadzenie zajęć nt.bezpieczeństwa na drodze, spotkanie z przedstawicielami policji, konkursy plastyczne i wiedzy, odblaskową dyskotekę, poprowadzenie modlitwy Różańcowej w intencji uczestników ruchu drogowego oraz zaopatrzenie uczniów w elementy odblaskowe, w tym kamizelki.

 

NOŚ ODBLASKI - BĄDŹ BEZPIECZNY!!!

Integracja klasy VIIb w plenerze

W czwartek, 14 września klasa VIIb pod opieką wychowawcy i pedagoga wzięli udział w zajęciach integrujących. Zajęcia odbyły się w plenerze, w miejscu: Wiata Feleczyn. W ramach zajęć odbyło się ognisko, zabawy i gry integrujące klasę. Znalazł się także czas na indywidualne rozmowy, a także na poruszenie ważnych, bieżących spraw klasowych. 

Czytaj więcej: Integracja klasy VIIb w plenerze

Strona 6 z 28