•    Dyrekcja Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej, ogłasza rekrutację do oddziałów  przedszkolnych  przy Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej dla  dzieci 6, 5 i 4 – letnich (urodzonych w latach  2010, 2011 i 2012).Rekrutacja będzie prowadzona od 1 marca do 31  marca 2016 r.  w sekretariacie szkoły, w godzinach od 7.00 do 15.00. Dokumentem wymaganym  przy zapisie jest dowód osobisty  rodzica oraz  PESEL dziecka.
•    Dyrekcja Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej, ogłasza zapisy  do klasy pierwszej   przy Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej,  dzieci z rocznika 2009. Zapisy  odbędą się  między  1 a 31  marca 2016 r.  w sekretariacie szkoły, w godzinach od 7.00 do 15.00.
•    Dyrektor ZSG zaprasza rodziców dzieci uczniów , którzy rozpoczęli naukę szkolną w wieku 6 lat a aktualnie są uczniami klas I i II  oraz rodziców dzieci 4, 5, i 6 letnich na spotkanie z przedstawicielem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu dotyczące:
       1. rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych,
       2. możliwości ponownego zapisania dziecka do klasy I lub II.
       3. oferty  pomocy  i doradztwa Poradni dla dzieci oraz ich  rodziców.
      Spotkanie odbędzie się dnia 22 lutego (poniedziałek) 2016r. o godz. 16.00 w świetlicy szkolnej.