W środę 23 marca uczniowie klasy Ib, IIIa i IIIb pojechali do Krynicy na spektakl teatralny „Baśń o Królowej Śniegu”. Sztukę wystawił Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa. Młodzi widzowie odbyli niezwykłą podróż wraz z Kajem i Gerdą do krainy złej królowej. Dzieci poznały główne motywy baśni, świat wartości, uczyły się dobra i w bezpieczny sposób obcowały ze złem. Nowa adaptacja jednej z najpopularniejszych opowieści Hansa Christiana Andersena zachwyciła dzieci. Młodzi widzowie z wielkim wzruszeniem śledzili historię braterskiej przyjaźni Gerdy i Kaja. Piękne stroje, zabawne teksty, wesołe piosenki, efekty świetlne i dźwiękowe oraz kunszt aktorski nagrodzone zostały gromkimi brawami licznie zgromadzonych młodych widzów.

   Następnie uczniowie udali się do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Krynicy. Strażacy chętnie opowiedzieli o swojej pracy i pokazali sprzęt strażacki. Dzieci z zaciekawieniem oglądały specjalistyczne samochody strażackie, nawet mogły na chwilkę wejść do samochodu i zobaczyć jego wyposażenie, mierzyły hełmy strażackie, zobaczyły w jaki sposób strażacy przygotowują się do akcji. Wizyta w straży dostarczyła uczniom wiedzy dotyczącej trudnej i odpowiedzialnej pracy strażaków. Opiekę nad uczniami sprawowały p. Bożena Świgut, p. Katarzyna Zabrzyńska i p. Anna Pawlikowska-Raczek.

{phocagallery view=category|categoryid=162|limitstart=0|limitcount=0}

   W tym samym dniu uczniowie klasy Va, VIa i VIb obejrzeli sztukę teatralną Legendy Warszawskie. Składała się ona z kilku luźno ze sobą powiązanych opowieści. Komizm sytuacyjny artyści uzyskiwali dzięki zastosowaniu interakcji z żywo reagującą publicznością. Podczas wycieczki uczniami opiekowali się nauczyciele: p. Mariusz Ropczyński, p. Marzena Zaprzelska i p. Iwona Wilk.