W  ramach projektu „ Książki naszych marzeń” klasa Ib pod opieką  p. Anny Pawlikowskiej-Raczek wykonała następujące zadania:

 • Założono w sali kącik książek, po które dzieci mogły swobodnie sięgnąć.
 • Zaproszono uczniów z klasy trzeciej  do głośnego czytania dzieciom popularnych baśni.
 • Uczniowie klasy pierwszej samodzielne czytali baśnie i bajki , a także słuchali literaturę czytaną przez nauczyciela.                                                                                                    
 • Wyrażano gestem i ruchem treść literatury.  
 • Organizowano zabawy przy piosenkach o tematyce bajkowej.
 • Uczniowie swobodnie  inscenizowali utwory ,odbywały się spontaniczne zabawy dramowe.
 • Wykonywano prace plastyczne ( rysunki i makiety ) na temat przeczytanej literatury, zorganizowano wystawę prac  na szkolnym korytarzu.
 • Wykorzystano literaturę ( bajki, baśnie ) do zabaw relaksacyjnych: słuchano bajki  w celu eliminowania zmęczenia, napięć, czasem agresji, wykonano ilustracje  do fragmentów wysłuchanych bajek przy muzyce wyciszającej.

 

Zadania te wpłynęły na:

 • Wszechstronny rozwój dziecka, szczególnie jego postaw czytelniczych, słuchania, koncentracji.
 • Dobrą znajomość najpiękniejszych baśni, osłuchanie się z pięknem języka literackiego.
 • Wykształcenie w dzieciach poczucia pewności siebie i łatwiejszego „otwierania się” na inne dzieci,  empatii.