23 czerwca odbyło się w naszej szkole uroczyste pożegnanie absolwentów klas szóstych Szkoły Podstawowej i trzecich Publicznego Gimnazjum. Uczniowie, rodzice, wychowawcy, grono pedagogiczne, zaproszeni goście wzięli udział we Mszy świętej, którą koncelebrował ks. proboszcz Andrzej Fik oraz ks. katecheta Piotr Kiełbasa. Następnie wszyscy zebrani udali się na salę gimnastyczną, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz hymnów szkolnych, poczet sztandarowy SP, który tworzyli uczniowie klas szóstych, uroczyście przekazał Sztandar Szkoły  swoim młodszym kolegom. Mowę pożegnalną w imieniu wszystkich absolwentów wygłosili: ze szkoły podstawowej -Angelika Wójtowicz, a z gimnazjum - Jakub Klimczak. Dalszą część apelu poprowadzili: pan Mariusz Ropczyński i pan Piotr Mółka. Zapoznali wszystkich zebranych z najważniejszymi osiągnięciami absolwentów. Następnie pan dyrektor Ryszard Poradowski wręczył wyróżnienia i nagrody wyróżniającym się uczniom. 

 

Statuetkę Św.Franciszka  jako Najlepszy Absolwent Szkoły Podstawowej otrzymała Anna Kubisz kl.VIa.

Medal Najlepszy Absolwent 2016 z podobizną patrona szkoły i Jego słowami Zwyciężaj siebie!  otrzymały: Joanna Totoś IIIa i Paulina Mołodec IIIb.

Szkołę  Podstawową z wyróżnieniem ukończyli z kl.VIa: Karolina Waligóra, Angelika Wójtowicz, Gabriela Filarowicz, Karol Peregrym. Z kl.VIb: Karolina Mirek i Magdalena Radziak.

Uczniowie ze 100% frekwencją to: Wiktoria Smyda VIb i Magdalena Polańska VIb.

Gimnazjum z wyróżnieniem ukończyli: Patrycja Zaczyk IIIc, Joanna Totoś IIIa, Paulina Mołodec IIIb, Wiktoria Ormanty IIIb, Gabriela Wontorczyk IIIa, Paulina Rogóż IIIa, Klaudia Kotas IIId, Angelika Jarzębak IIId, Bartłomiej Mirek IIId i Paulina Bołoz IIIa.

Serdecznie gratulujemy!