We wtorek 7 listopada odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Łabowej, którą celebrował ksiądz Andrzej  Fik. Następnie wraz z pocztem sztandarowym uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz zaproszeni goście udali się na salę gimnastyczną. Uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Wykazali się wspaniałą wiedzą z różnych dziedzin. Pierwszacy zostali przygotowani pod kierunkiem p. Doroty Rolki i p. Grażyny Mołodec. Następnie na sztandar szkoły złożyli uroczysty akt ślubowania i zostali  symboliczny ołówkiem pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej. Pasowania dokonał dyrektor szkoły Ryszard Poradowski. 

Potem wystąpili uczniowie klas drugich, którzy  w krótkiej scence zachęcili pierwszaków do korzystania z księgozbioru bibliotecznego i czytania książek. Następnie p. bibliotekarka Stanisława Maksymiec dokonała pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej. Uczniów klasy drugiej przygotowała p. Bożena Świgut. Na koniec uroczystości dzieci otrzymały okolicznościowe dyplomy, zakładki i upominki. Zostały też zrobione pamiątkowe zdjęcia.