Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej:

 

 Klasa I

 

Lista dzieci przyjętych do 5-godzinnego oddziału przedszkolnego:

 

Oddział 5-godzinny

 

Lista dzieci przyjętych do 10-godzinnego oddziału przedszkolnego:

Oddział 10-godzinny