Dni wolne od zajęć dydaktycznych - EGZAMINY ÓSMOKLASISTY: 

16.06.2020r.

17.06.2020r.

18.06.2020r.