W bieżącym roku szkolnym następujące dni są wolne od zajęć dydaktycznych:

02. 11. 2020r.

30. 04. 2021r.

25. 05. 2021r.

26. 05. 2021r.

27. 05. 2021r.

04. 06. 2021r.

21. 06. 2021r.

22. 06. 2021r.