Regulamin rekrutacji i dokumenty do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji do oddz.przedszkolnego SP Łabowa  

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

3. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do oddz.przedszkolnego

4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

6. Regulamin rekrutacji kl.I SP Łabowa

7. Karta zgłoszenia dziecka

8. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

9. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I

10. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do kl.I