W bieżącym roku szkolnym następujące dni są wolne od zajęć dydaktycznych:

02.11.2021r.

12.11.2021r.

02.05.2022r.

24.05.2022r.

25.05.2022r.

26.05.2022r.

17.06.2022r.

20.06.2022r.