Regulamin rekrutacji i dokumenty do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji do oddział. przedszkolnego SP Łabowa

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

3. Potwierdzenia przez rodzica woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

6. Regulamin rekrutacji do kl.1 SP Łabowa

7. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

8. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

9. Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły

10. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej