Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

2. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

5. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

6. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

7. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (inny obwód)

8. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej