Szkoła w labowejSześcioletnia Szkoła Podstawowa w Łabowej została powołana do życia Uchwałą Rady Gminy 25 czerwca 1999 r. Do końca roku szkolnego 2002/03 szkoła funkcjonowała w budynku wspólnie z Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II.

1 września 2003 r. szkoła podstawowa rozpoczęła działalność w nowym budynku, a 4 października otrzymała imię Św. Franciszka z Asyżu. W czasie mszy św. na placu przy kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ks. infułat Władysław Kostrzewa, poświęcił sztandar szkoły, na którym widnieje postać Św. Franciszka i słowa franciszkańskiego pozdrowienia – POKÓJ I DOBRO. W szkole ks. infułat dokonał również poświęcenia pamiątkowej tablicy z modlitwą Biedaczyny z Asyżu – PANIE, UCZYŃ Z NAS NARZĘDZIE TWOJEGO POKOJU...

Rok później, w darze od Ojców Rzeżba św FranciszkaJezuitów w Nowym Sączu, otrzymaliśmy drewnianą figurę naszego św Franciszekpatrona, wykonaną w Austro-Węgrzech na przełomie XIX/XX wieku. Święty Franciszek, odnowiony przez malarza Stanisława Chomiczewskiego, autora portretu patrona, stoi na dolnym korytarzu szkoły i otacza nas swoją opieką.
W roku szkolnym 2005/06 utworzono Zespól Szkolno-Gimnazjalny, w skład którego weszła nasza szkoła podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II. Dyrektorem Zespołu została mgr Celina Cempa a wicedyrektorem ds. szkoły podstawowej mgr Marzena Zaprzelska.
Nasz patron, wielki święty z Asyżu, mimo upływu czasu, wciąż fascynuje i pociąga swoim przykładem. Staramy się, by Jego postawa i nauka jako opiekuna przyrody, ekologów i przyjaciela zwierząt, towarzyszyły naszym działaniom wychowawczym. W szkole systematycznie organizujemy konkursy literackie, recytatorskie i plastyczne umożliwiające uczniom wykazanie się dobrą postawą naśladowcy Biedaczyny z Asyżu. W maju odbył się VI Konkurs poświęcony Patronowi, Jego życiu i działalności.
Franciszkański zamysł pomocy bliźnim, uwrażliwia nas prace dziecina pomoc drugiemu człowiekowi. Systematycznie, we współpracy z samorządami uczniowskimi, świetlicą środowiskową i gimnazjum, organizujemy i uczestniczymy w akcjach charytatywnych, organizujemy kiermasze wytworów dzieci a pieniądze ze sprzedaży wpłacamy na konta dzieci potrzebujących takiej pomocy.
Od roku szkolnego 2008/09, uczestniczymy w zorganizowanej przez studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, akcji zbierania plastikowych zakrętek, które oddane do firmy recyklingowej pokrywają koszt zakupu wózków inwalidzkich dla dzieci niepełnosprawnych.
tabliceNa uroczystości organizowane wg kalendarza imprez szkolnych, zapraszamy rodziców, przedstawicieli władz samorządowych oraz instytucji współpracujących ze szkołą
Staramy się, by czas spędzony w naszej szkole był dla uczniów wspaniałą przygodą, czasem pełnym miłości i mądrości płynącej z nauki patrona szkoły Św. Franciszka z Asyżu.