Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

mgr Joanna Złocka

dyrektor szkoły, matematyka

mgr Anna Totoś

wicedyrektor, język polski

Ks. Rafał Więcław

religia

mgr Kazimiera Zaczek

religia

mgr Bernadeta Zygadlewicz

wychowanie przedszkolne, plastyka

mgr Marzena Zaprzelska

wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna

mgr Paulina Kościółek

wychowanie przedszkolne

mgr Marta Borek

wychowanie przedszkolne

mgr Anna Rumin

wychowanie przedszkolne

mgr Dorota Rolka

edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, logopedia

mgr Monika Piątek

edukacja wczesnoszkolna

mgr Bożena Świgut

edukacja wczesnoszkolna, informatyka

mgr Katarzyna Fetter

edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka

mgr Agata Łukasik

edukacja wczesnoszkolna

mgr Kinga Wiktor

przyroda, biologia, chemia

mgr Iwona Wilk

język angielski

dr Agata Tobiasz

język polski

mgr Urszula Pych

biologia, chemia

mgr Marta Ptak

wychowanie fizyczne

mgr Stanisław Brożek

wychowanie fizyczne

mgr Mariusz Sychowski

wychowanie fizyczne, zajęcia świetlicowe

mgr Bożena Buczek

matematyka, rewalidacja

mgr Wiesław Matyjewicz

język angielski

mgr Karolina Frączek

zajęcia techniczne

mgr Agata Janusz

matematyka

mgr Danuta Binko

geografia

mgr Anna Chronowska

język polski

mgr Adam Hejmej

historia, informatyka, doradztwo zawodowe

mgr Piotr Mółka

historia, WDŻ

mgr Marek Zachradnik

język niemiecki, EDB

mgr Barbara Szczecina

fizyka, informatyka

mgr Stanisława Maksymiec

 biblioteka, zajęcia świetlicowe

mgr Agata Pulka

 pedagog szkolny, logopedia

mgr Joanna Złocka (O) nauczyciel wspomagający