Back to Top

NASZ PATRON


Misja szkoły:
Nasza szkoła jest placówką, która postawiła przed sobą zadanie wprowadzenia uczniów w dojrzałe i odpowiedzialne życie.
Wizja szkoły:

  • Nasza szkoła jest miejscem przekazywania wartości moralnych, narodowych i dziedzictwa kulturowego.
  • Nasza szkoła jest placówką kształcenia umiejętności służących do zdobywania wiedzy i nawiązywania poprawnych kontaktów z innymi.
  • Nasza szkoła jest społecznością uczniów, którzy mają poczucie przynależności do społeczności szkolnej, regionu i państwa.
  • W naszej szkole stymuluje się rozwój uczniów i ukazuje im drogi do autorealizacji.
  • Nasza szkoła jest miejscem rozbudzania ciekawości poznawczej, rozwijania umiejętności współdziałania.
  • W naszej szkole respektowany jest chrześcijański system wartości.