WSPÓŁPRACA Z DIECEZJALNĄ RODZINĄ SZKÓŁ IM. ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH
Udział delegacji szkolnej w zjazdach Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych:

  • 3 maja 2007 r. - powołanie przez Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych.

 

  • I spotkanie - 20 września 2007 r. Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie – uroczysta inauguracja działalności Rodziny  - delegacja  – Ewa Chomiczewska, Marzena Zaprzelska.

 

  • II spotkanie -  26 kwietnia 2008 r. – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego w Nowym Sączu - delegacja  – Ewa Chomiczewska, Marzena Zaprzelska.

 

  • III spotkanie -  21 października 2007 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie - delegacja  – Ewa Chomiczewska, Marzena Zaprzelska, poczet sztandarowy:
  • IV spotkanie -  28 października 2009 r. – Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ryglicach, delegacja  – Ewa Chomiczewska, Bożena Świgut, Marzena Zaprzelska, poczet sztandarowy: Magdalena Cieśla, Gabriela Świgut,  Bartłomiej Zieliński.

 

  • V spotkanie -  20 października 2011 r. – katedra w Tarnowie, delegacja ze szkoły – Ewa Chomiczewska, Bożena Świgut, Marzena Zaprzelska, poczet sztandarowy: Dominika Świgut, Klaudia Szarota, Maciej Stach.

 

  • VI spotkanie -  11 października 2012 r. – Zespół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedliskach, delegacja  – Ewa Chomiczewska, Bożena Świgut,  Marzena Zaprzelska, poczet sztandarowy: Monika Cabak, Gabriela Wontorczyk, Maciej Kłębczyk.