Back to Top

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

•    Dyrekcja Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej, ogłasza rekrutację do oddziałów  przedszkolnych  przy Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej dla  dzieci 6, 5 i 4 – letnich (urodzonych w latach  2010, 2011 i 2012).Rekrutacja będzie prowadzona od 1 marca do 31  marca 2016 r.  w sekretariacie szkoły, w godzinach od 7.00 do 15.00. Dokumentem wymaganym  przy zapisie jest dowód osobisty  rodzica oraz  PESEL dziecka.
•    Dyrekcja Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej, ogłasza zapisy  do klasy pierwszej   przy Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej,  dzieci z rocznika 2009. Zapisy  odbędą się  między  1 a 31  marca 2016 r.  w sekretariacie szkoły, w godzinach od 7.00 do 15.00.
•    Dyrektor ZSG zaprasza rodziców dzieci uczniów , którzy rozpoczęli naukę szkolną w wieku 6 lat a aktualnie są uczniami klas I i II  oraz rodziców dzieci 4, 5, i 6 letnich na spotkanie z przedstawicielem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu dotyczące:
       1. rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych,
       2. możliwości ponownego zapisania dziecka do klasy I lub II.
       3. oferty  pomocy  i doradztwa Poradni dla dzieci oraz ich  rodziców.
      Spotkanie odbędzie się dnia 22 lutego (poniedziałek) 2016r. o godz. 16.00 w świetlicy szkolnej.

Spotkanie z rodzicami

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej zapraszają rodziców uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej na spotkanie połączone z wywiadówką śródroczną. Spotkanie
odbędzie się na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łabowej w dniu 14 stycznia 2015 (tj. we czwartek) o godzinie 16:00.

Spotkanie rozpocznie wystąpienie dyrektora. Bezpośrednio po nim odbędzie się Koncert kolęd przygotowany przez uczniów Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej pod kierunkiem ks. Piotra Kiełbasy.

Po Koncercie  wywiadówka z wychowawcami klas i nauczycielami.

Z uwagi zarówno na świąteczny charakter jak i ważność omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie !!!

Konsultacje i spektakl

        Dyrektor Zespołu Szkolno –Gimnazjalnego w Łabowej informuje, że 26 października 2015 (w poniedziałek) o godzinie 16:00 odbędą się comiesięczne konsultacje z rodzicami. W tym miesiącu będą one miały wyjątkowy charakter. Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum zapraszają Rodziców uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej oraz Mieszkańców Gminy Łabowa na przedstawienie pt.  „Antygona” przygotowane przez szkolny teatr „Mimesis” pod kierunkiem Pani Ireny Janiuk. Bezpośrednio po spektaklu odbędą się konsultacje z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Dni wolne w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym 2015/2016

Dni wolne w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w roku szkolnym 2015/16

Szkoła Podstawowa 6 dni:

2 listopada 2015 r.
4-5 stycznia 2016 r.
5 kwietnia 2016 r. – sprawdzian po klasie VI
2 maja 2016 r.
27 maja 2016 r.

Gimnazjum 8 dni:

2 listopada 2015 r.
4-5 stycznia 2016 r.
18,19,20 kwietnia 2016 r. – egzaminy gimnazjalne
2 maja 2016  r.
27 maja 2016 r

Wywiadówka

Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej informuje, że w dniu 19 maja 2015 (tj. we wtorek) o godzinie 16:00 odbędzie się wywiadówka dla rodziców uczniów Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Łabowej.

Z uwagi na wagę poruszanych spraw proszę o niezawodne przybycie.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
dr inż.  Ryszard Poradowski

Strona 1 z 3