Back to Top

Książki naszych marzeń w prezentacjach multimedialnych

Projekt realizowany był w klasie Va i VIa pod opieką p.Mariusza Ropczyńskiego, w terminie od grudnia 2015 roku do maja 2016 roku. Nosił on tytuł: „Przygotowujemy prezentację multimedialną do książki Martina Widmarka i Heleny Willis „ Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica biblioteki” oraz książki Macieja Wojtyszki pt. „ Magiczne drzewo. Olbrzym”. Całość działań skupiała się na zaznajomieniu uczniów z serią książek autorstwa dwojga szwedzkich pisarzy. Książki te otrzymała biblioteka szkolna w ramach projektu ministerialnego „Ksiązki naszych marzeń”. Cele zakładały też poprawę czytelnictwa wśród dzieci, wyrabianie nawyku właściwego, efektywnego spędzania czasu wolnego. Uczniowie uczyli się wyszukiwać potrzebne informacje i materiały, które miały potem posłużyć do wspólnej pracy w zespołach.

Czytaj więcej: Książki naszych marzeń w prezentacjach multimedialnych

„W krainie baśni”

      W  ramach projektu „ Książki naszych marzeń” klasa Ib pod opieką  p. Anny Pawlikowskiej-Raczek wykonała następujące zadania:

 • Założono w sali kącik książek, po które dzieci mogły swobodnie sięgnąć.
 • Zaproszono uczniów z klasy trzeciej  do głośnego czytania dzieciom popularnych baśni.
 • Uczniowie klasy pierwszej samodzielne czytali baśnie i bajki , a także słuchali literaturę czytaną przez nauczyciela.                                                                                                    
 • Wyrażano gestem i ruchem treść literatury.  
 • Organizowano zabawy przy piosenkach o tematyce bajkowej.
 • Uczniowie swobodnie  inscenizowali utwory ,odbywały się spontaniczne zabawy dramowe.
 • Wykonywano prace plastyczne ( rysunki i makiety ) na temat przeczytanej literatury, zorganizowano wystawę prac  na szkolnym korytarzu.
 • Wykorzystano literaturę ( bajki, baśnie ) do zabaw relaksacyjnych: słuchano bajki  w celu eliminowania zmęczenia, napięć, czasem agresji, wykonano ilustracje  do fragmentów wysłuchanych bajek przy muzyce wyciszającej.

 

Zadania te wpłynęły na:

 • Wszechstronny rozwój dziecka, szczególnie jego postaw czytelniczych, słuchania, koncentracji.
 • Dobrą znajomość najpiękniejszych baśni, osłuchanie się z pięknem języka literackiego.
 • Wykształcenie w dzieciach poczucia pewności siebie i łatwiejszego „otwierania się” na inne dzieci,  empatii.

Peleryna gwiazdami uszyta

30 maja 2016 odbyła się wycieczka Koła Bibliotecznego do Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Uczniowie  uczestniczyli w warsztatach pt.Peleryna gwiazdami uszyta”, zaproszeni zostali do 2 godzinnej wizyty w „pracowni” kostiumografa teatralnego, by móc poznać podstawy jego warsztatu, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej i następnie wspólnie wykreować magię teatralnej przestrzeni.

Tworzyli w zespołach projekty oraz na ich podstawie wykonywali kostiumy, będące już ich własną wypowiedzią na temat „ubieranej” postaci.

Czytaj więcej: Peleryna gwiazdami uszyta

Flash mob po bibliotekarsku.

W maju biblioteka szkolna zaproponowała wszystkim uczniom nieoczekiwane wydarzenie. Na korytarzu przy bibliotece szkolnej pojawiła się pozbawiona roślinności „Łąka czytelnika”. Zadaniem uczniów było ukwiecenie i ożywienie tej łąki. Kwiaty i motyle zawierały krótkie recenzje, foldery reklamowe w formie mini książeczki oraz wizytówki nowych książek. Podczas każdej przerwy przybywało kwiatów i motyli, by pod koniec dnia „Łąka czytelnika” była zapełniona i ozdobiona.

Przy wejściu do szkoły podstawowej pojawił się plakat z hasłem „Książki naszych marzeń”, od którego korytarzem szkoły podstawowej prowadziły ślady stóp wprost do „Łąki czytelnika”

 {phocagallery view=category|categoryid=549|limitstart=0|limitcount=0}

Konkurs czytelniczy "Czy wiesz?"

Konkurs czytelniczy Czy wiesz? w ramach rządowego projektu Książki naszych marzeń odbył się 11 maja 2016 r. Adresowany był do wszystkich uczniów klas IV-VI. Jego celem było sprawdzenie wiedzy i stopnia zaangażowania oraz wzbudzenie zainteresowania uczniów projektem Książki naszych marzeń. W konkursie wzięło udział 87 uczniów.

Wyniki konkursu:

Każdy uczeń mógł uzyskać maksymalnie 11 punktów

I miejsce- VI a    średnio 9 punków na jednego ucznia

II miejsce- IV a    średnio 7 punktów na jednego ucznia

III miejsce- VI b    średnio  6 punktów na jednego ucznia

                                                                                  Gratulacje!

Działania poprzedzające konkurs przyczyniły się do osiągnięcia przez uczniów bardzo dobrych wyników w konkursie.

"Wzruszający świat baśni" "W niezwykłej krainie polskich legend"

       Uczniowie klas trzecich wzięli udział w programie MEN „Książki naszych marzeń”. Klasa IIIa realizowała  projekt „Wzruszający świat baśni”  opracowany i wdrożony przez p. Bożenę Świgut, a klasa IIIb „W niezwykłej krainie polskich legend”, który przygotowała p. Katarzyna Zabrzyńska. Głównymi celami projektu  było wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka poprzez spotkania z baśniami i legendami, budzenie zainteresowań książką poprzez zabawy literacko-plastyczne, muzyczne, odgrywanie ról i inscenizowanie itp. oraz kształtowanie zainteresowań czytelniczych i szacunku do książki.

Czytaj więcej: "Wzruszający świat baśni" "W niezwykłej krainie polskich legend"

„Z książką za pan brat”

W ramach programu MEN „Książki naszych marzeń”, dla uczniów klasy IV b Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu opracowany został projekt pt. „Z książką za pan brat”. Głównym założeniem projektu było, kierując się słowami Wisławy Szymborskiej, pokazanie uczniom, że:  „czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Opiekę nad całym przedsięwzięciem sprawowała Katarzyna Kwaśny, nauczycielka języka polskiego oraz wychowawczyni tej klasy.

Czytaj więcej: „Z książką za pan brat”

„Czytanie rozwija wyobraźnię” „Biblioteczni detektywi”

Podczas realizacji programu MEN „Książki naszych marzeń”  uczniom klas drugich towarzyszyła Basia – bohaterka serii książek Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak.Szczegółowe projekty dla klas opracowały wychowawczynie Grażyna Mołodec kl.IIa – projekt „Czytanie rozwija wyobraźnię”  i Dorota Rolka kl.IIb „Biblioteczni detektywi”.

Czytaj więcej: „Czytanie rozwija wyobraźnię” „Biblioteczni detektywi”

„Książka moim przyjacielem”

Od marca do kwietnia 2016 roku, klasa I a realizowała projekt czytelniczy „Książka moim przyjacielem” opracowany i wdrożony przez wychowawczynię Agatę Łukasik. Podstawowym założeniem projektu było rozwijanie kontaktu dzieci z książką w taki sposób, by był dla nich przygodą, która wzbogaca i wpływa na ich wyobraźnię, a równocześnie stanowi radość dzieciństwa. Celem projektu natomiast było ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób starszych i dorosłych.

Czytaj więcej: „Książka moim przyjacielem”

Strona 1 z 2