Back to Top

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej na rok szkolny 2020/2021. Deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły. Wzór deklaracji można pobrać w sekretariacie szkoły. Dodatkowe informacje zamieszczone są w szkole na tablicy informacyjnej "Dla Rodziców". Terminy składania deklaracji podane poniżej w załączniku:

1. Terminy rekrutacji

 

Uroczystość otwarcia boiska sportowego

W niedzielę 29 września odbyła się w naszej szkole uroczystość otwarcia boiska sportowego. Pani dyrektor Joanna Złocka w swoim przemówieniu przywitała przybyłych na uroczystość gości oraz podziękowała wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tej inwestycji. Poświęcenia obiektu dokonał proboszcz ks. Andrzej Fik. W uroczystości wzięli udział: p. Marta Słaby –Wójt Gminy Łabowa, p. Sławomir Rybarski –Wice –Wójt, p. Tomasz Urynowicz- Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, p. Grzegorz Biedroń - Radny Województwa Małopolskiego oraz uczniowie, nauczyciele, mieszkańcy i radni Gminy Łabowa. Podczas uroczystości dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi. Następnie na nowo otwartym obiekcie sportowym odbył się występ taneczny oraz został rozegrany inauguracyjny mecz piłki nożnej: samorządowcy kontra mieszkańcy.

 

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

W piątek 13 września uczniowie naszej szkoły i dzieci z oddziałów przedszkolnych wzięły udział w szkoleniu zorganizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łabowej. Dzieci uczyły się, jak postępować w różnych sytuacjach kryzysowych, np. w czasie pożaru. Ratownicy pokazali m.in. jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci ćwiczyły uciskanie klatki piersiowej na przyniesionych przez siebie maskotkach. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się z małymi ratownikami: Sądeckie WOPR, Grupa Krynicka GOPR, funkcjonariusze Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza PSP Nowy Sącz, Policja, Sądecka Grupa Ratownicza, OSP Łabowa, OSP Nowa Wieś, OSP Łosie oraz OSP Kamianna.

Komunikat w sprawie ubezpieczeń uczniów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz zainteresowanych firm ubezpieczeniowych, Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej udostępni w dniu 29 sierpnia 2019r. od godz. 8.00 do 11.00 oraz 30 sierpnia 2019r. od godz. 13:00 do 16:00 pomieszczenia w szkole przedstawicielom firm ubezpieczeniowych, gdzie będzie można zapoznać się z ofertami i indywidualnie zawrzeć ubezpieczenie NNW z wybranym osobiście ubezpieczycielem.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020- 2 września 2019 r.

 

Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 9.00.

Kursy autobusów dowożących dzieci do SP w Łabowej  w dniu 2 września 2019 r.

Rano

Autobus 1 kurs I – Kamianna (8:15), Kotów część górna (8:20) – Łabowa (8:30)

Autobus 1 kurs II – Kotów część dolna (8:40) – Łabowa (8:50)

Autobus 2 – Uhryń (8:10) – Łabowiec (8:25) – Łabowa (8:30) -– Składziste (8:35) – Łabowa (8:45)

 

Odjazdy

Autobus 1 (mieści 19 osób) kurs I – (11:00) - Łabowa Górna i Kotów część dolna

Autobus 1 (mieści 19 osób) kurs II – (11:15) – Kotów część górna i Kamianna

Autobus 2 – (11:00) – Uhryń, Łabowiec, Składziste

 

Ważna informacja

Drodzy Rodzice

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej nie będzie ubezpieczała uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Przepisy ustawy Prawo Oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym Rady Rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów na rzecz uczniów. Rada Rodziców nie ma upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

Podkreślić należy, iż zawarcie umowy ubezpieczenia NNW jest dobrowolne.

Dotychczasowe ubezpieczenie kończy się z dniem 31.08.2019r.

Od 1 września 2019r. rodzice mogą ubezpieczyć swoje dzieci indywidualnie.

 

Strona 2 z 27